Hur blir man fallskärmshoppare?

Det första steget är att anmäla sig till en kurs. Det görs lättast genom att fylla i formuläret nedan. Efter att du har fyllt i formuläret så kommer vår elevansvarig att kontakta dig via mail.

Nästa kurs för 2019 går under följande datum:
18 - 19 samt 25 - 26 maj.

Intresseanmälan

Skicka ett mail till utbildning@nyfk.se för att anmäla intresse eller ställa frågor om fallskärmskurs.

Fallskärmskurs i korthet

Den första delen av kursen består av 4 dagars teoriutbildning. Under den här delen av kursen ges all den kunskap som behövs för att säkert kunna genomföra sitt första fallskärmshopp.

Efter genomgången teorikurs väntar 16 stycken fallskärmshopp. Under vart och ett av hoppen övas och bedöms olika färdigheter som krävs för att man senare ska kunna hoppa säkert tillsammans med andra.

Kurspriset inkluderar teoriutbildningen samt de 16 utbildningshoppen. Ifall ett hopp inte blir godkänt och måste göras om tillkommer en ytterligare kostnad för detta omhopp.