Priser

Vi har samma priser för medlemmar som för gästhoppare. Det kostar inte något att sova över hos oss, men vi ser gärna att alla hjälps åt med att städa och ta hand om flygplanet.

  • Låghopp från 1500m 145kr.
  • Fullhöjdshopp från 3000m 185kr.
  • Rigghyra (sabre1 190 i en mirage G3) 50kr/hopp.
  • Förnyelse 3300kr per år.

Förnyelse

Din licens behöver förnyas varje kalenderår och det görs enklast genom att följa nedanstående steg.

  • Steg 1: Betala din förnyelseavgift i webshoppen
  • Steg 2: Ansök om din licens i skynet.